idrætcenter
 
Om Vallensbæk Idrætsforening af 1939

Den 7. august 1939 blev VI 39 Vallensbæk Idrætsforening af 1939 stiftet, som er paraply organisation
for de enkelte idrætsafdelinger, der i dag omfatter 17 sportsgrene, og er under stadig udvikling.

Foruden en hovedformand, kasserer og sekretær er alle afdelingerne repræsenteret i hovedbestyrelsen.

Vallensbæk Idrætsforening af 1939 har gennem de sidste snart 70 år udviklet sig og har med tiden
i samarbejde med Vallensbæk kommune skabt gode rammer for idrætten i Vallensbæk.

VI39 tilbyder i dag et bredt udbud af idrætsaktiviteter med Vallensbæk Idrætscenter som hovedbase.

Vallensbæk Idrætscenter er samlingsstedet, hvor de enkelte afdelingers medlemmer primært dyrker
deres sport, og ofte mødes i sportscafeen. Her udveksles erfaringer og skabes nye kontakter.
Idrætcentret er således samlingspunkt for fysisk aktivitet og socialt samvær.


Til start