idrætcenter
 
Velkommen til Vallensbæk Idrætsforening af 1939

Hos VI39 har vi et bredt udbud af idrætsaktiviteter på motions- og konkurrenceplan.

VI39 er samlingspunktet for folk i alle aldre, der ønsker at dyrke idræt og socialt samvær.

Ønsker du nærmere information om de enkelte idrætsaktiviteter, klik dig videre til foreningerne
i venstre side. Såfremt du ikke kan kontakte de enkelte foreningers hjemmesider, kan du under hovedbestyrelsen nederst på siden finde kontaktoplysninger på de respektive foreningers formænd.

VI39 har hjemsted i Vallensbæk kommunes idrætscenter
Idræts Allé 2, 2665 Vallensbæk Strand.

OBS! Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i VI39 Hovedforening
Torsdag d. 26. maj 2016 kl. 19.00 i Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter.
Begrundelse: På den ordinære generalforsamling d. 20. maj var næstformand og kasserer på valg og ønskede ikke at genopstille. Det var ikke muligt at finde nye kandidater til de to poster.

Dagsorden:

1. Velkomst samt valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Valg af næstformand og kasserer

3. Evt.

Referat af generalforsamling i VI39 –  20. april 2016 - download her

Hovedbestyrelsens årsberetning  2016 - download beretningen her

Regnskab 2015 - download her