Velkommen til Vallensbæk Idrætsforening’s hjemmeside

Om Vallensbæk Idrætsforening af 1939

Den 7. august 1939 blev VI 39 Vallensbæk Idrætsforening af 1939 stiftet, som er paraply organisationfor de enkelte idrætsafdelinger, der i dag omfatter 14 sportsgrene, og er under stadig udvikling.

En formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmerr tegner hovedbestyrelsen.

Vallensbæk Idrætsforening af 1939 har gennem de sidste snart 80 år udviklet sig og har med tiden i samarbejde med Vallensbæk kommune skabt gode rammer for idrætten i Vallensbæk.

VI39 tilbyder i dag et bredt udbud af idrætsaktiviteter med Vallensbæk Idrætscenter som hovedbase.

Vallensbæk Idrætscenter er samlingsstedet, hvor de enkelte afdelingers medlemmer primært dyrker deres sport, og ofte mødes i sportscafeen. Her udveksles erfaringer og skabes nye kontakter. Idrætcentret er således samlingspunkt for fysisk aktivitet og socialt samvær.

Vallensbæk Idrætsforening er hjemmehørende i Vallensbæk Idrætscenter.

Idræts Alle 2

2625 Vallensbæk

Hvis du vil viderestilles til en forening, skal du i menuen for oven pege på “foreninger”, og i menuen vælge den pågældende forening.

Vil du i kontakt med et bestyrelsesmedlem eller en forening, så find det i menuen under “kontakt”