idrætcenter
 
Velkommen til Vallensbæk Idrætsforening af 1939

Hos VI39 har vi et bredt udbud af idrætsaktiviteter på motions- og konkurrenceplan.

VI39 er samlingspunktet for folk i alle aldre, der ønsker at dyrke idræt og socialt samvær.

Ønsker du nærmere information om de enkelte idrætsaktiviteter, klik dig videre til foreningerne
i venstre side. Såfremt du ikke kan kontakte de enkelte foreningers hjemmesider, kan du under hovedbestyrelsen nederst på siden finde kontaktoplysninger på de respektive foreningers formænd.

VI39 har hjemsted i Vallensbæk kommunes idrætscenter
Idræts Allé 2, 2665 Vallensbæk Strand.

Indkaldelse til Generalforsamling i VI 39 hovedforening

Kære medlemmer så skal vi igen have vores generalforsamling i hovedforeningen.

VIGTIGT: denne gang skal vi tage stilling til, hvad vil vi med vores hovedforening i fremtiden, det vigtig i alle møder op også om det kun er et medlem per klub. Generalforsamlingen afholdes den 30 maj 2018 i Vallensbæk Idrætscenter klokken 18.00

Program: 18:00 - 19:00 fælles spisning for deltagerne.
19:00 start af generalforsamlingen. Det vigtigt klubberne melder ind hvor mange de kommer og hvis muligt hvem der kommer.
Hver klub kan stille med formanden (den delegerede til hovedbestyrelsen) plus 4 medlemmer Dagsorden ifølge §12
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om VI39 hovedforenings organisatoriske virksomhed ved formanden for VI39 Hovedforening. 3. Aflæggelse af årsregnskab (årsrapport) til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand og sekretær (ulige år)
7. Valg af Næstformand og kasserer (lige år).
8. Orientering om de af medlems klubberne udpegede bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Jeg håber vi bliver mange, så vi kan få en god generalfrosamling om vores hovedforenings fremtidige virke.

Mvh. VI 39 Hovedforening Carl Eltorp Formand