Velkommen til Vallensbæk Idrætsforening’s hjemmeside

Om Vallensbæk Idrætsforening af 1939

Den 7. august 1939 blev VI 39 Vallensbæk Idrætsforening af 1939 stiftet, som er paraply organisation
for de enkelte idrætsafdelinger, der i dag omfatter 14 sportsgrene, og er under stadig udvikling.

En formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmerr tegner hovedbestyrelsen.

Vallensbæk Idrætsforening af 1939 har gennem de sidste snart 80 år udviklet sig og har med tiden 
i samarbejde med Vallensbæk kommune skabt gode rammer for idrætten i Vallensbæk.

VI39 tilbyder i dag et bredt udbud af idrætsaktiviteter med Vallensbæk Idrætscenter som hovedbase.

Vallensbæk Idrætscenter er samlingsstedet, hvor de enkelte afdelingers medlemmer primært dyrker 
deres sport, og ofte mødes i sportscafeen. Her udveksles erfaringer og skabes nye kontakter. 
Idrætcentret er således samlingspunkt for fysisk aktivitet og socialt samvær.

Vallensbæk Idrætsforening er hjemmehørende i Vallensbæk Idrætscenter.

Idræts Alle 2

2625 Vallensbæk

Bank forbindelse
Danske Bank Reg.: 9570 Konto: 12630786

Foreningens cvr: 39068591

Hvis du vil viderestilles til en forening, skal du i menuen for oven pege på “foreninger”, og i menuen vælge den pågældende forening.

Vil du i kontakt med et bestyrelsesmedlem eller en forening, så find det i menuen under “kontakt”