Generalforsamling 2019

Mandag  den 8 April 2019  Vallensbæk Idrætscenter Idræts Alle  på 1st. sal. Klokken 19:30 Dagsorden i følge vedtægterne.   vedlagt som bilag. § 12. Dagsorden Dagsorden for det ordinære Generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: Valg af dirigent. Beretning om VI39 hovedforenings organisatoriske virksomhed ved formanden for VI39 Hovedforening. […]